Krajem ožujka 2019. godine potpisan je ugovor za proizvodnju i isporuku 3.500 tona tlačnih i netlačnih dijelova za 3 kotla u novom postrojenju za proizvodnju energije iz otpada u Velikoj Britaniji. Isporuke su započele krajem siječnja 2020. godine kamionima, specijalnim transportima, te brodovima preko luke Rijeka. Zbog specifične situacije oko virusa COVID-19, transport je predstavljao poseban izazov, što je zahtjevalo kompletno novo planiranje pojedinog transporta.

Unatoč svim komplikacija ma koje su se neplanirano pojavile u realizaciji projekta, sva oprema je isporučena čak mjesec dana prije ugovorenog roka.