Sjeverno od Ljubljane, glavnog grada Slovenije, izgradili smo i pustili u pogon kogeneracijsku elektranu  za Količevo Karton d.o.o u Domžalama. Količevo Karton član je austrijske Mayr-Melnhof grupe (MM Group), najvećeg proizvođača i prerađivača kartona u Europi. Kogeneracijska elektrana kao gorivo može koristi čistu drvnu biomasu i otpadno drvo koje dolazi iz proizvodnih pogona kupca.  

Đuro Đaković TEP s partnerima GP projekti d.o.o. iz Ljubljane  i dr. projektirao je, isporučio, montirao i pustio u pogon postrojenje koje obuhvaća kotao sa izgaranjem u fluidnom sloju (BFB) kapaciteta 12,7 t/h, pare 450°C i 64 bar (a), protutlačnu turbinu snage 1,3 MW, toplinske snage 10 MW, kemijsku pripremu vode, transport goriva, sustav za čišćenje dimnih plinova, upravljački sustav, kao i svu drugu opremu, sustave i instalacije potrebne za rad elektrane.

Kogeneracijska elektrana je u punom pogonu, omogućavajući kupcu učinkovitu i stalnu proizvodnju  energije potrebnu za njegove proizvodne pogone i na taj način u bitnom smanjuje njegove potrebe za korištenjem zemnog plina.

Slika: MM BOARD & PAPER GmbH, Vienna, Austria