Đuro Đaković TEP d.o.o. odabran je kao partner za isporuku i montažu još jednog kotla namijenjenog postrojenju za obnovljivu energiju iz komunalnog krutog otpada u Velikoj Britaniji. Naručitelj projekta je Hitachi Zosen Inova, Švicarska, koji djeluje kao glavni dobavljač u ime konzorcija koji čine Covanta, Biffa i Green Investment Group.
Ugovorena isporuka u ime tvrtke Đuro Đaković TEP d.o.o. uključuje dijelove baznog i detaljnog inženjeringa, proizvodnje, isporuke, montaže i puštanja u pogon. Kapacitet puštenog kotla je 157 t / h pare, što predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih jedinica kotlova za obradu komunalnog otpada u Europi. Ukupna težina sastavljenog materijala i opreme koju će Đuro Đaković TEP isporučiti i instalirati iznosi oko 2.200 tona.

Ovo postrojenje će tretirati komunalni otpad i opskrbljivati električnom energijom oko 80.000 kućanstava i pridonijeti naporima Ujedinjenog Kraljevstva da smanji odlagališta otpada i smanji izvoz otpada u slična postrojenja u inozemstvu. Đuro Đaković TEP je u posljednjem desetljeću isporučio i montirao kotlove ili dijelove kotlova na preko 20 postrojenja obnovljivih izvora energije (WtE – Waste to Energy) u Velikoj Britaniji i u Zapadnoj Europi.