Na Ilovcu, karlovačkom prigradskom naselju, u komercijalni rad je puštena kogeneracijska elektrana  na drvnu biomasu “BE-TO Karlovac”, snage 5,7 MW el.. Nakon BE-TO Glina, to je druga elektrana iste snage koju je Đuro Đaković TEP po principu “ključ u ruke” isporučio za investitora Sherif grupa, te ukupno sedma kogeneracijska elektrana na drvnu biomasu  koje je ĐĐ TEP projektirao, proizveo i izgradio u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina.

 

Pored proizvodnje i isporuke el. energije u javnu mrežu elektrana u Karlovcu proizvodi i toplinsku energiju kapaciteta 10 MW, koju će vlasnik koristiti u svojim pogonima za proizvodnju peleta i sušenje drvnih proizvoda.

Na godišnjoj razini elektrana će spaljivati preko 76.000 tona drvne biomase, proizvoditi i isporučiti godišnje 40 GWh električne, te 80 GWh toplinske energije.

Kotao na biomasu, te sva dodatna pripadajuća tlačna i netlačna oprema projektirana je i proizvedena je u Đuro Đaković TEP-u  u Slavonskom Brodu.

 

Đuro Đaković TEP je pri kraju izgradnje još dvije elektrane na drvnu biomasu,  u Brinju i Gospiću, obje sličnih kapaciteta kao i Karlovac, a biti će puštene u pogon u prvoj polovici 2021.godine.