Od biomase do energije

ĐĐ TEP u segmentu obnovljivih izvora energije proizvodi i isporučuje, po principu „ključ u ruke“ kompletne elektrane za proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase (kogeneracije), snage veće od 2 MWe.

Proračun toplinskih i masenih bilanci kogeneracija

Naša projektna rješenja su rezultat iskustva višedesetljetne tradicije u projektiranju, proizvodnji i održavanju energetskih
postrojenja različite namjene i parametara kao i primjene najmodernijih praksi u projektiranju takvih postrojenja u svijetu.
Za optimiranje efikasnosti pojedinih modula postrojenja kao i ukupnog energetskog sustava elektrane, pored najmodernijih
računalnih primjena, koriste se rezultati ispitivanja kao i povratne informacije i iskustva korisnika.

Opseg isporuke i obilježja kogeneracija

• Stručnu podršku u razvoju projekta od ideje do realizacije
• Izradu strojarsko-tehnoloških podloga za glavni projekt
• Podršku u ishođenju potrebnih dozvola za gradnju
• Konceptualni, bazni i detaljni dizajn kompletne elektrane
• Pomoć pri financiranju početne faze projekta
• Proizvodnju svih ključnih komponenti u vlastitim, najmodernijim proizvodnim pogonima u Europi
• Isporuka, montaža, puštanje u pogon i servis vlastitim stručnim kapacitetima
• Ugovaranje kratkoročnog i dugoročnog (desetogodišnjeg) održavanja elektrane

• Dizajn kogeneracija optimiran i prilagođen potrebama korisnika
• Korišteni materijali i oprema samo renomiranih europskih i svjetskih proizvođača
• Osigurana potpuna i brza servisna podrška u cijelom životnom vijeku postrojenja
• Stupanj emisija i onečišćenja okoliša u potpunosti udovoljavaju zahtijema europskih direktiva, lokalnih zakonskih propisa kao i posebnih zahtjeva kupca.

Vlastiti sustav sagorijevanja, koji omogućava:

a. Niske emisije postrojenja (NOx, cestice)
b. Visoku efikasnost sagorijevanja
c. Nisku vlastitu potrošnju
d. Niske operativne troškove i troškove održavanja
e. Niski stupanj erozije stijenki ložišta

Ulazna energija goriva > 10 MWth
Neto el. izlazna snaga > 2 MWel
Neto korisnost postrojenja 60-90 % ovisno o toplinskom konzumu
Korisnost kotla 88,5 – 91 %
Godišnji broj sati rada do 8400 sati
Vrijednost emisija niža od traženih vrijednosti
Vlažnost goriva do 60 %
Vlastita potrošnja < 2 % vrijednosti energije goriva

Obilježja ĐĐ TEP kogeneracija

Visoka efikasnost
Optimalne procesne vrijedosti
Visoka raspoloživost 85
Niski troškovi održavanja

ĐĐ TEP kotao na biomasu

Kotao se proizvodi u vlastitim pogonima po vlastitom dizajnu i konstrukciji. Posebna pažnja se posvećuje kvaliteti izrade i montaži kotla kako bi se osigurala visoka pouzudanost i raspoloživost postrojenja u cijelom njegovom životnom vijeku.

CFD analiza sagorijevanja (Kotao 86 t/h pare, Brignoles, Francuska)

CFD analiza sagorijevanja
(Kotao 86 t/h pare, Brignoles, Francuska)

3D modul kogeneracije
(Županja, Hrvatska, 2,3 MWe)

Kotlovi ĐĐ TEP, s dokazanom tehnologijom izgaranja na vodom hlađenoj vibrirajućoj rešetci, dizajnirani su da se optimizira izgaranje osiguravajući niske emisije, nisku vlastitu potrošnju, visoku raspoloživost i pouzdanost, niski stupanj erozije površine ložišta i niske troškove održavanja.

Proizvodnja dijelova kotla

Montaža kotla

Kotao s nosećom konstrukcijom

Pogon vibrirajuće rešetke

Turbo generatorski set, zračni kondenzator

Sustav voda/para je optimiran u projektnom uredu na najnaprednijim softverima, a u procesu nabave osiguravamo isporuku komponenti od provjerenih dobavljača, osiguravajući zahtjevani stupanj efikasnosti postrojenja, njegovu pouzdanost i raspoloživost.

Turbo generatorski set

Zračni kondenzator

Sustavi za napojnu vodu, čiščenje dimnih plinova

Navedeni sustavi su usko povezani s dizajnom kotla ĐĐ TEP i svaka komponeneta dizajnirana je s brižnom pažnjom s ciljem njenog optimalnog uklapanja u postrojenje. Emisija dimnih plinova u potpunosti zadovoljava važeće europske propise, a po potrebi i specifične zahtjeve kupca.

Kemijska priprema vode

Pumpe napojne vode

Spremink napojne vode

Elektrofilter