ĐĐ TEP Certifikati

Sigurnost za sve, svaki dan

ĐĐ TEP svakodnevno ulaže napor za izvrsnost poslovanja u namjeri da zadovoljimo trajno traženje promjena i očekivanja naših kupaca, vlasnika, partnera i društva također. Vodilje naših poslovnih aktivnosti su briga za sigurnost i zaštitu zdravlja na radnom mjestu, te odgovornost prema okolišu. Svatko od našeg osoblja aktivno sudjeluje u kontinuiranom unapređenju procesa (CIP) unutar firme i osjeća odgovornost za sve opsege kvalitete na svom radnom mjestu.

Certifikacija aktivnosti koje se odnose na poslovanje Društva jamči dionicima da Društvo sustavno radi na integraciji praksi koje osiguravaju kvalitetu i upravljanje po najvišim principima u svim aspektima poslovanja. Ovim certifikatima obuhvaćene su sve proizvodne jedinice Društva tako da svi radnici Društva rade  u uvjetima koji su certificirani po najvišim standarima sigurnosti.

ISO 9001:2015

TÜV NORD

ISO 14001:2015

TÜV NORD

ISO 45001:2018

TÜV NORD

ISO 50001:2018

TÜV NORD

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Annex III, Module H/H1

TÜV SÜD

AD 2000-Merkblatt HP 0 / HP 100 R EN 3834-2

TÜV SÜD

ASME NB 

The NATIONAL BOARD of Boiler & Vessel Inspectors

ASME S & U

American Society Of Mechanical
Engineers – ASME

EN 1090

TÜV SÜD

HZ-02327-18-LAM  

TÜV AUSTRIA

Kontrola kvalitete

Radiografsko ispitivanje
Uređaj sa X-zrakama / SEIFERT (do 225kV)
Gama izvor – Ir192

Ultrazvučno ispitivanje
Ultrazvučni uređaj Krautkrämer USK7D
Ultrazvučni uređaj OLYMPUS-OMNISCAN MX
Ultrazvučni uređaj OLYMPUS-EPOCH 1000i
Ultrazvučni uređaj OLYMPUS-EPOCH  600

Ispitivanje magnetnim česticama
Joke – MAGNAFLUX 220V
Ispitivanje penetrantima
Ispitivanje tekućim penetrantima
Ispitivanje nepropusnosti
Tehnika pojave mjehurića
Indirektni vizualni pregled
Kompjuterizirani video sustav
XL PRO – EVEREST VIT
Mjerenje tvrdoće
Tvrdomjer KRAUTKRÄMER MIC10 DL

Identifikacija materijala
Spektralni analizator METOREX x-met 3000T
Spektralni analizator OLYMPUS X-Ray DS-2000
Mjerenje kontaminacije radio nukleidima
Spektralni analizator X GAMMA zračenja
Ultrazvučno mjerenje debljine stjenke
Debljinomjer KRAUTKRÄMER DM 4D
Ultrazvučno mjerenje debljine stjenke
Debljinomjer StressTel -PocketMIKE

Utjecaj poslovanja na okoliš

ĐĐ TEP svojim trajnim odgovornim odnosom prema okolišu razvija svijest o mogućim utjecajima svojih proizvodnih aktivnosti na okoliš i zdravlje ljudi. U skladu sa Politikom upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu implementiran je sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 i očuvanja energije prema normi ISO 50001.

Kroz implementirani Sustav upravljanja okolišem, Društvo upravlja i kontrolira aktivnosti koje imaju značajan utjecaj na okoliš. ĐĐ TEP redovito provodi unutarnje i vanjske prosudbe utjecaja na okoliš te ih usklađuje sa svojom politikom. Sve aktivnosti usklađene su sa zakonskom regulativom vezanom za okoliš unutar Republike Hrvatske i s međunarodnim odredbama i standardima vezanim uz zaštitu okoliša. Kroz redovno praćenje okolišnih utjecaja ĐĐ TEP daje znatan doprinos za očuvanje okoliša na lokalnoj i društvenoj razini.

“Kao jedno od većih društava, naša obaveza je širenje svijesti o očuvanju okoliša kako bi čitava zemlja u kojoj mi uživamo danas, svojom ljepotom oduševljavala i nadolazeće generacije.” – Uprava, ĐĐ TEP

Nagrade i priznanja

Zadnje tri godine ponosni smo dobitnici  “Zlatne kune”  Županijske gospodarske komore Slavonski Brod u kategoriji velikih poduzetnika. Zlatna kuna jest prestižna nagrada Hrvatske gospodarske komore prema kojoj se vrednuje ukupni poslovni imidž trgovačkih društava, njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju te doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini.

Pomoć zajednici i razvojni programi

Đuro Đaković TEP d.o.o. je društveno odgovorno Društvo koje razvija svoje procese na način da budu potpuno usklađeni na globalnoj razini. Društvo osigurava zaposlenje i poslovne prilike velikom rasponu dionika te indirektno pridonosi blagostanju i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica. Transparentno se komunicira s dionicima i kontinuirano potiče aktivni dijalog kako bi se odgovorilo na očekivanja. Teži se osigurati da su sve poslovne operacije Društva u skladu s propisima i regulacijama na način koji je društveno odgovoran i usklađen na globalnoj razini.