POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM,

ENERGIJOM,  ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOŠĆU NA RADU

Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. ima višegodišnju tradiciju proizvodnje kotlovskih postrojenja za sve vrste goriva. Danas je europski lider u proizvodnji tlačnih dijelova i kotlovske opreme te regionalni lider u projektiranju i proizvodnji kotlovskih postrojenja, energetskih otoka i elektrana zasnovanih na izgaranju otpada, drvene biomase, plina i ulja te utilizatora za iskorištavanje preostale topline.

Sve aktivnosti u organizaciji su propisane  temeljem analize svih procesa s aspekta utjecaja na kvalitetu proizvoda i usluga, zadovoljstvo kupaca i radnika, okoliš, potrošnju energije, zdravlje i sigurnost radnika te se isti kontinuirano propituju i redefiniraju s ciljem:

 • Poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga,
 • Povećanja zadovoljstva kupaca,
 • Povećanja zadovoljstva radnika,
 • Smanjenja negativnog utjecaja na okoliš,
 • Smanjenja potrošnje energije i povećanja udjela iz obnovljivih izvora,
 • Jačanja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.

Sustav upravljanja osigurava usmjerenost organizacije prema zacrtanim ciljevima i temelji se na sljedećim najbitnijim načelima:

 • Isporučeni proizvod mora biti prikladan za sigurno korištenje,  u cijelosti će ispunjavati sve zahtjeve iz ugovora te pripadajuće tehničke i zakonske regulative,
 • Vođenje stalne brige o stručnoj izobrazbi radnika te podizanje svijesti svih radnika o odgovornosti za kvalitetu, o potrebi očuvanja okoliša i podizanja razine energetske učinkovitosti te o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • sustavno unapređenje odnosa prema okolišu, optimiziranje uporabe prirodnih resursa, gospodarenja otpadom te preventivno djelovanje radi minimiziranja utjecaja proizvodnje i proizvoda na okoliš,
 • podupiranje nabavke energetski učinkovitih proizvoda i usluga,
 • sustavno procjenjivanje i analiziranje opasnosti i rizika povezanih uz ugroze zdravlja i sigurnosti radnika, poduzimanje mjera za sprječavanje ozljeda i bolesti, te poticanje radnika i njihovih povjerenika na sudjelovanje i savjetovanje u rješavanju bitnih pitanja za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
 • razvijanje uzajamno korisne odnose s dobavljačima i kooperantima te njihovo poticanje na poboljšanje odnosa prema kvaliteti, okolišu, energiji te zdravlju i sigurnosti na radu,
 • trajno praćenje i usklađenje djelovanja s primjenjivom zakonskom regulativom,
 • neprekidno poboljšanje učinkovitosti procesa i sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zdravljem i sigurnošću na radu temeljem zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001.

Poslovanje Društva se temelji na Sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom, zdravljem i sigurnošću na radu, a odgovornost za realizaciju i nadogradnju sustava je na Upravi i svim radnicima društva.

Slavonski Brod, 28.02.2020.

Ivica Marić, član uprave

VIZIJA 

ĐĐ TEP zadržava i unapređuje svoje odnose i poslovanje sa postojećim kupcima i traži proizvodne i tržišne niše u kojim će ostvariti rast tržišnih udjela, tehnološki napredak i rast.

Po visokoj kvaliteti tehničkih rješenja i izrade, proizvodi ĐĐ TEP-a su prepoznatljivi i po cijeni konkurentni proizvodima vodećih svjetskih proizvođača.

Da bi ostvarili našu Viziju:

Usredotočeni smo na ostvarenje očekivanja naših kupaca zbog čega uspjevamo ostvariti tehnološko vodstvo u svim područjima našeg poslovanja.

Prepoznajemo trendove tržišta u ranoj fazi kao i nove ili potencijalne izvedbe proizvoda, tehnologije i alternativne sisteme kako bi održali i proširili našu tehnološku prednost.

Istražujemo prilike da proširimo naš strateški know-how putem, udruživanja ili partnerstva kao dodatnim načinima proširenja našeg tržišnog vodstva.

Pridajemo posebnu pozornost na sigurnost i zaštitu ljudskih prava i okoliša, a naše radnike smatramo najvažnijim resursom i potičemo na osobni i profesionalni razvoj.