– Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije proizvodnog pogona društva Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

– Naziv korisnika: Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o.

– Vrijednost projekta: 17.337.270,79 kuna

– Iznos EU sufinanciranja: 9.473.704,48 kuna

– Razdoblje provedbe projekta (od – do) : od 06. studeni 2020. godine – 30. lipnja 2023.

– Kontakt osoba za više informacija: Ante Mišetić, tel: 035 213 461,   

e-mail: ante.misetic@ddtep.hr

 

– Kratki opis projekta:

Svrha projekta je postići čišću i energetski učinkovitiju proizvodnju te smanjenje onečišćenja okoliša, financijskih troškova, emisije CO2, a povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Navedeno će se ostvariti kroz provedbu šest mjera iz podaktivnosti 1: 1. Izmjena u dijelu tehnološkog procesa kompresora, 2. Modernizacija sustava upravljanja dizalice u pogonu, 3. Modernizacija sustava upravljanja aparatima za zavarivanje, 4. Ugradnja sustava za nadzor potrošnje energenata, 5. Modernizacija sustava unutarnje rasvjete proizvodnog pogona, 6. Izgradnja fotonaponske elektrane te provedbom mjere iz podaktivnosti 2: 1. Provođenje zahvata energetske učinkovitosti: Obnova sustava grijanja i hlađenja.

 

– Ciljevi i rezultati projekta:

Cilj je kroz realizaciju 7 mjera energetske obnove smanjiti potrošnju za 83,92% u proizvodnom pogonu tvrtke Đuro Đaković TEP d.o.o. u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta, povećati udio korištenja obnovljive energije u bruto potrošnji energije za 1.437.430,00 kWh/god te smanjiti emisiju CO2 za 1.695,50782 t/god. Na taj način doprinosi se povećanju konkurentnosti društva Đuro Đaković TEP d.o.o . kao i učinkovitijem korištenju energije u proizvodnim industrijama RH. Ciljna skupina su djelatnici poduzeća, partneri (dobavljači i kupci) te građani koji će dugoročno imati čišći okoliš.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o EU fondovima: 
www.strukturnifondovi.hr

 

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost  Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o..“