Od većih projekata proizvodnje tlačnih dijelova za elektrane, svakako treba izdvojiti postrojenja u Južnoafričkoj Republici, Alžiru, Turskoj i Švicarskoj, na kojima će ĐĐ TEP proizvodi biti ugrađeni.

U slavonskobrodskim proizvodnim pogonima dovršavaju se pregrijačke površine za alžirskog državnog distributera struje SPE. Za kupca u Istanbulu proizvode se tlačni dijelovi za treći kotao koji će biti ugrađen u postrojenje za proizvodnju energije iz otpada, kapaciteta 111,4 t/h, pritiska 72,0 bar(a), temperature pregrijanja 426°C.

Sa partnerom u Njemačkoj, ĐĐ TEP je potpisao ugovor o proizvodnji i isporuci tlačnih dijelova kotla za elektranu na biomasu u švicarskom gradu Aarbergu, kapaciteta 8400 sati i 70.000 tona drvne biomase godišnje. Naknadno su dogovoreni transport, montaža i izolacija na samom gradilištu. Za projekt u Južnoj Africi ugovorena je radionička izrada tlačnih dijelova kotla uključivo detaljni inženjering i nabavu netlačnog materijala.