Tlačni dijelovi i oprema

ĐĐ TEP je jedan od vodećih europskih proizvođača tlačnih dijelova i opreme kotla koji se proizvode prema vlastitoj ili kupčevoj dokumentaciji, uz zadržavanje najviše kvalitete, ugovorenih rokova i konkurentnih cijena. Naše usluge uključuju inženjering i projektiranje, proizvodnju, isporuku, montažu i puštanje u rad naših proizvoda, koji su dio nekih od najvećih postrojenja u Europi i svijetu.

Tlačni dijelovi kotla

Zagrijači zraka i hladnjaci

Zračni kondenzatori (tip A)

Cjevovodi za postrojenja

Opseg / Sposobnosti:

  • Konceptualni dizajn
  • Bazni dizajn (priprema i transport goriva, sustav izgaranja i dimnih plinova, čišćenje dimnih plinova FGC, ciklus vode i pare)
  • Detaljni dizajn
  • Nabava materijala i opreme
  • Proizvodnja
  • Montaža
  • Puštanje u pogon vodeno parna strana

Proizvodne mogućnosti ĐĐ TEP-a omogućuju izradu tlačnih dijelova bilo koje vrste i veličine kotlova, uključivo superkritičnih kotlova, bez ograničenja, uz osposobljene kapacitete za membransko kladiranje kao i kladiranje pojedinačnih cijevi i komora. ĐĐ TEP je ponosan na sposobnost prerade i izrade tlačnih dijelova iz čitave palete svih danas poznatih kotlovskih materijala, pa čak i onih koji nisu uobičajeni u kotlogradnji. Samo neki od primjera:

Pregled primjenjenih novih kotlovskih materijala u ĐĐ TEP.pdf

ĐĐTEP posjeduje sve relevantne certifikate za proizvodnju tlačnih dijelova kotla, uključujući ASME „U“ i „S“ žigove.