Gorenje Projekt d.o.o. (Velenje, Slovenija) i Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. (Sl.Brod, Hrvatska) čine konzorcij koji sudjeluje u izgradnji kogeneracijske elektrane na biomasu za „Količevo karton“, u mjestu Domžale pored Ljubljane. Cilj projekta je izvođenje građevinskih radova i isporuka, montaža i puštanje u pogon jednog visokotlačnog parnog kotla sa ložištem i integriranim proizvođačem pare i parnom turbinom za proizvodnju električne energije i tehnološke pare. Kotlovsko postrojenje obuhvaća jedan visoko tlačni parni kotao nominalnog termičkog kapaciteta 9,99 MWth i loženje putem fluidiziranog sloja, visoko eficijentne protutlačne turbine s generatorom, strujnim krugom voda/para kao i svih postrojenja potrebnih za rad termoelektrane. S planiranom parnom turbinom sustav može proizvoditi kod nominalnog kapaciteta kotla 1.300 kW bruto struje, odnosno do 1.430 kW brutto kod nominalnog kapaciteta kotla od 110%.

Parametar pare kod izlaza parnog kotla podešen je na 12,7 t/h kod 64 bar(a) i kod temperature od 450 °C. Izabrani parametri omogućuju ugrađenim parnim turbinama proizvodnju struje od  oko 990 kW netto, odnosno cirka 1.300 kW brutto. Do 2020. godine planirano je projektiranje postrojenja, vođenje projekta i koordinacija Izvođača, financiranje projekta i pribavljanje odgovarajućih osiguranja za vrijeme izvođenja radova, montažu opreme, puštanje u pogon, obuka osoblja Kupca, optimalizacija postrojenja, ispitivanje ugovorenih parametara i predaja postrojenja Kupcu.